Review Recenze. Recenze (Review)

Postupují tedy podle zásady peer review a dávají příspěvek bez uvedení autora posoudit nezávislým odborníkům, kteří v dané oblasti sami pracují. Peer review vyžaduje komunitu expertů v dané a často úzce definované oblasti, kteří jsou kvalifikováni a schopni nestranného přezkoumávání, které tradičně probíhá anonymně. Recenze k publikaci[ editovat editovat zdroj ] Recenze je publicistický žánr, který seznamuje širší veřejnost s literárním dílem, divadelním představením, koncertem, výstavou a podobně.

Peer review vyžaduje komunitu expertů v dané a často úzce definované oblasti, kteří jsou kvalifikováni a schopni nestranného přezkoumávání, které tradičně probíhá anonymně. Tím připomíná cechovní publikační model.

Review Recenze

Nestranný přezkum, zvlášť u práce, která je šířeji definována nebo patří do více oborů, může být obtížné zajistit. Významnost dobrá či špatná myšlenky nebývá vždy současníky široce oceněna.

Přestože se peer review považuje za zásadní pro akademickou kvalitu, bývá kritizována jako neefektivní a pomalá viz anonymní peer review a méně častá otevřená peer review.

Review Recenze

Odhaduje se, že polovinu recenzovaných článků nikdo další nečte. Postupují tedy podle zásady peer review a dávají příspěvek bez uvedení autora posoudit nezávislým odborníkům, kteří v dané oblasti sami pracují. Úkolem recenzenta je posoudit odbornou kvalitu a původnost i zpracování příspěvku, připomenout jeho nedostatky a příspěvek doporučit nebo nedoporučit k publikaci.

Review Recenze

Recenzent by neměl být blízkým spolupracovníkem autora, pracovat na tomtéž pracovišti atd. Připomínky recenzenta se pak anonymně sdělují autorovi, aby článek případně opravil. Nevýhodou peer review je jednak to, že se publikace zdržuje, jednak to, že recenzent by mohl informace v článku sám zneužít a publikovat pod vlastním jménem.

Review Recenze