Jaka je velikost poloviny normy

Standardy definují tři nejdůležitější řady formátů: A, B, C. Velikosti papíru jsou udávané ve třech základních formátech s označením A, B, C a dělí se do velikostí od 0 do Pro každý formát máme několik velikostí. Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A např.

Tento poměr je zvláště výhodný pro rozměr papíru. Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

Některé další formátové řady Definovaných a běžně používaných formátů je neuvěřitelné množství. Vezměme jen namátkou fotopapíry, vizitky, desítky typů samolepících etiket, faxových papírů atd.

Jaka je velikost poloviny normy

K tomu přistupuje fakt, že i normativně jsou některé formáty definovány v metrických i anglosaských délkových jednotkách, některé ale jen v metrických a naopak některé jen v anglosaských. Zvláště formáty používané v USA jsou běžně označovány ne schematickým identifikátorem např.

B3ale slovy anglického jazyka např.

Crochet Hex Cardigan

Tento systém se používá pro všechny tři formáty, ale s rozdílnými rozměry. Názorně vidíme na obrázku.

Jaka je velikost poloviny normy

Formát A Formátů jsou hodně, ale nejčastěji se používají pro tiskárny formáty A a C. Při formátu A vede A4 a A3. Ten není definován normou ISO Nejčastěji se používá pro fotografický papír o rozměrech mm x mm.

V některých případech jsou používány "Prodloužené formáty" velikosti A0 až A3. Základní formát B0 je definován stranami oříznutého snímku x mm a plochou 1, m².

Jaka je velikost poloviny normy

Další formáty této řady B1, B2, B3, … vznikají postupným půlením delší strany. Všechny formáty jsou ležaté s výjimkou B4, který je stojatý. Často používaný formát B4 má rozměry × mm.

Jaka je velikost poloviny normy

Obdobně jsou formáty řady C dány geometrickým průměrem rozměrů příslušných formátů řad A a B např. Formáty řady C se používají hlavně pro obálky, neboť jsou vždy o něco málo větší než odpovídající formát řady A např.

Jak se vyznat ve formátech papíru pro tisk Jak se vyznat ve formátech papíru pro tisk A4 a jiné formáty Když se řekne papír do tiskárny, automaticky vás napadne klasický kancelářský papír formát A4. Je to nejběžnější a zároveň i nejpoužívanější formát papíru do tiskáren. Drtivá většina zařízení podporuje formát A4, jako maximální formát,na který dokáže tisknout.

Jestliže umístíte dva takové papíry vedle sebe, popřípadě rozpůlíte papír rovnoběžně s kratší stranou, získáte list papíru se stejným poměrem šířky k výšce.

Historie normalizace formátu počíná na konci Od roku se zavádění normalizovaných papírů chápou normalizační instituce jednotlivých států, ale mezinárodní návrh se objevuje teprve rokukdy je za základ zvolen papír o rozměru 1 m2 o poměru stran jedna ku druhé odmocnině ze dvou; jako první přijalo tuto normu Švýcarsko.