By bylo pro stredni cleny. Navigační menu

Naše kočka leze dírou. Měl jsem chuť spát. U několikanásobného větného členu jsou si všechny jeho části rovny, žádná není nadřazená ostatním. Michalovo rozhodnutí pomoct babičce bylo dobré. Jednotlivé části několikanásobného větného členu jsou od sebe odděleny čárkou nebo spojkami.

by bylo pro stredni cleny

Větný člen holý, rozvitý a několikanásobný Každý větný člen může být holý, rozvitý a několikanásobný. Holý větný člen Je takový větný člen, který není rozvíjen jiným větným členem. Například: pes štěkal Jako holý větný člen bereme i větné členy tvořené více slovy, nenechte se zmást větším počtem slov.

by bylo pro stredni cleny

Rozvitý větný člen Rozvíjejí ho další větné členy, které nám dodávají další informace o tomto členu. Na příkladech z minulé části si ukážeme, jak se z holého členu stane rozvitý: sousedův pes štěkal na kolemjdoucí člen pes je rozvíjen členem sousedův, člen štěkal je rozvíjen členem na kolemjdoucí starostlivý otec člen otec je rozvíjen členem starostlivý dlouhá cesta domů člen cesta je rozvíjen členy dlouhá a domů velmi pilný člen pilný je rozvíjen členem velmi V každém příkladu máme vždy tučně zvýrazněny rozvité větné členy.

Několikanásobný větný člen Vždy se jedná o jakýsi výčet více větných členů jednoho druhu, které jsou na stejné úrovni. U několikanásobného větného členu jsou si všechny jeho části rovny, žádná není nadřazená ostatním. Nejlépe si vysvětlíme několikanásobný větný člen na příkladech: Pes štěkal na kočku a kolemjdoucího.

by bylo pro stredni cleny

Například Pes štěkal na kočku a kolemjdoucího — členy na kočku a kolemjdoucího rozvíjejí oba stejný větný člen štěkal.

Jednotlivé části několikanásobného větného členu by bylo pro stredni cleny od sebe odděleny čárkou nebo spojkami. Závěr V tomto článku jsme si řekli, jaké větné členy v češtině rozlišujeme a do jakých skupin je můžeme dělit.

by bylo pro stredni cleny

Řekli jsme si, které členy patří do základní a které do rozvíjejících a také jsme si upřesnili rozdíl mezi holým a rozvitým větným členem. Také už nás nezaskočí spojení několikanásobný větný člen.

by bylo pro stredni cleny

O jednotlivých větných Spravne masaze pro zvyseni clena si povíme v dalších článcích. Obsahuje celkem 8 testových otázek s vysvětlením správné odpovědi, 8 výukových her a vysvětlení potřebné teorie.

by bylo pro stredni cleny