Clen velkych filmu. Account Options

Na prázdniny za ním přijíždějí vnoučata z Prahy, která jinak tráví většinu dne na počítačích. Prezídium: a Přijímá vnitřní předpisy Akademie, včetně pravidel, za něž jsou Akademií udělovány výroční filmové ceny, a to na návrh Výkonného výboru; b Schvaluje rozpočet a účetní závěrku Akademie na návrh Výkonného výboru; o výsledcích hospodaření Akademie je informována Valná hromada na nejblíže následujícím jednání; c Odpovídá Valné hromadě za správu majetku a nakládání s prostředky Akademie; d Rozhoduje o přijetí člena a o vyloučení v souladu se stanovami a vykonává ostatní záležitosti související s členstvím podle těchto stanov; e Rozhoduje o činnostech provozovaných Akademií v rámci vedlejší činnosti; f Předkládá Valné hromadě návrhy na změny stanov, na rozpuštění Akademie, na fúzi či rozdělení Akademie, jakož i jakékoli jiné návrhy a podněty; g Je vázáno usneseními Valné hromady.

Clen velkych filmu

Ve Velkých Karlovicích proběhla tisková konference k filmu Děda Za účasti režiséra Milana Basela a autorky filmu Marty Santovjákové Gerlíkové proběhla v hospodě Kyčerka ve Velkých Karlovicích tisková konference k připravovanému filmu Děda.

Tiskové konference se zúčastnili hlavní aktéři filmu, partneři a řada významných politiků.

Clen velkych filmu

Město Valašské Meziříčí reprezentoval jeho starosta Robert Stržínek. Clen velkych filmu provázel Lukáš Španihel.

Clen velkych filmu

Ve Velkých Karlovicích se konala tisková konference k filmu Děda. Ve čtvrtek 3.

Clen velkych filmu

Snímek autorky Marty Santovjákové Gerlíkové vypráví o dědovi, který žije na vesnici. Na prázdniny za ním přijíždějí vnoučata z Prahy, která jinak tráví většinu dne na počítačích.

Clen velkych filmu

Ze zdánlivě nudného pobytu se stane neopakovatelné letní dobrodružství s výletem do historie života na Valašsku. Ať už kostýmově, tak především dialektem a přirozenou náturou.

Výběr herců padl především na rodilé Valachy. V historických částech snímku využili tvůrci především členy souboru Ovčák z Hovězí a folklórní soubory, spolky napříč Valašskem.

Clen velkych filmu

Částkou 75 tisíc korun přispělo v letošním roce i město Valašské Meziříčí.