Obezita a velikost clena. Vypočítejte si ideální váhu díky BMI kalkulačce

Jste na tom podobně? Vyběhnu do schodů? A dodal, že obezita není nic, co by se mělo oslavovat. Říkávalo se kdysi, v dobách nekonzumu: Až bude bída, tak tlustý budou hubený a hubený budou studený. Léky na astma nebrání v pohybu, spíše pomáhají, aby nemocný nebyl dušný a mohl se zapojit do normálního života.

Po dlouhou dobu se užívalo orientační pravidlo, že ideální tělesná hmotnost by měla v číslech vyjadřovat počet centrimetrů nad stovku, dospělý člověk s výškou cm by tedy měl vážit 80 kg.

Obezita a velikost clena

Kritérium to v zásadě není špatné, odráží základní logiku porovnávání tělesné hmotnosti s výškou. Medicíně však nestačí Obezita a velikost clena ideální hodnota a ani lineární vztah mezi hmotností a výškou neodráží správně stupeň nebezpečí nadváhy.

Obezita a velikost clena

Lékaři potřebují relativně přesnou kvantifikaci vztahu mezi tělesnou hmotností a jejími zdravotními důsledky. Medicína dnes pro hodnocení nadváhy používá v zásadě 3 kvantitativní kritéria: index tělesné hmotnosti BMIobvod pasu a relativně nový index tvaru těla — ABSI.

Body mass index — BMI Jak správně poměřovat váhu těla k jeho výšce objevil někdy kolem roku belgický matematik a antropolog Adolphe Quetelet —když navrhl místo prostého poměru hmotnosti k výšce poměr k její druhé mocnině.

Obezita a velikost clena

Tento poměr se podle něj začal nazývat Queteletův index a moderní medicína mu dala anglickou zkratku BMI — "body mass index", tedy index tělesné hmotnosti. Otázka, jaká je ideální hmotnost zdaleka není jednoduchá.

Obezita a velikost clena

Proti tvrzení, že obezita zkracuje život, mohou mnozí z nás argumetovat příklady z vlastního života. I já, když jsem ještě pracoval jako internista, jsem měl pár štíhlých pacientů, kteří dostali infarkt před padesátkou.

A také jsem měl babičku, která měla co pamatuji zřetelnou nadváhu a dožila se 96 let, přičemž ještě dlouho po devadesátce se těšila skvělému fyzickému a psychickému zdraví.

Obezita a velikost clena

Jenže to jsou jednotlivé případy - medicína však musí pracovat s přesnými statistickými metodami, které vyžadují jak soubory s velkým počtem jedinců, tak vhodná kritéria.

A právě takovým kritériem vztahu mezi hmotností a zdravím se ukázal BMI. Není zde naším cílem se zabývat vztahem zvýšené hmotnosti k jednotlivým nemocem, jako je cukrovka, ischemická choroba srdeční, vysoký krevní tlak a mnoho dalších, řekneme si nyní ve velkém zjednodušení jen to, že nejmenší celkové riziko předčasného úmrtí máme při BMI mezi 18,5 a 24,9.

OBEZITA

Pod tohoto hodnotou a zejména nad ní toto riziko stoupá. Klasifikace obezity podle BMI Dále uvádíme moderní kategorie tělesné hmotnosti. Dnešní medicína se již nespokojuje pouze s katerogiemi "nadváha" a "obezita", obě se dnes ještě podrobněji člení, neboť již víme, že mezi zdravotním rizikem člověka s hodnotou BMI 26 a 29 je z dlouhodobého hlediska značný rozdíl.

Obezita a velikost clena