Je mozne priblizit po 25 clenku

Účastnit se může každý, kdo v sobotu přijde na návštěvu do jihlavské zoo. Rektorát, podávaje zprávu o tomto usnesení, zároveň oznamuje přání akademického senátu, aby členové sborů také v soukromém styku užívali těchto správných tvarů. To je proto, že tyto a jim podobné případy zachovaly svou původní podobu i tenkrát, když se jazykovým vývojem soustava už změnila.

Je mozne priblizit po 25 clenku

Akce k Zpráva: První den byl věnován hospodářské spolupráci obou měst a konalo se Francouzsko-české ekonomické fórum v budově radnice Rennes Métropole.

Účastníci fóra shlédli prezentace o hospodářském potenciálu oblasti Rennes Métropole, města Brna a jižní Moravy.

  • Jan Paul Řeknu něco, co se nebude moc líbit: stát by v zájmu maximální možné nezávislosti kultury neměl kulturu v principu podporovat vůbec, jenomže to není možné.
  • Film Jak zvetsit penis
  • Mohu priblizit prumer

François-Xavier Je mozne priblizit po 25 clenku z Oddělení firemních vztahů přiblížil hospodářskou situaci aglomerace Rennes Métropole, Gérard Faria z klastru Images et Réseaux hovořil o oblasti informačních technologií.

Po úvodním slovu tajemníka MMB prezentovaly zástupkyně KSM hospodářský potenciál města Brna a jižní Moravy, Jitka Sládková z klastru NMC hovořila o klíčovém sektoru informačních technologií, dále se blíže představili zástupci dvou českých firem a na závěr zazněla prezentace Michala Macka z Francouzsko-české obchodní komory o službách, které poskytuje českým a francouzským firmám pro usnadnění vzájemného obchodu.

Je mozne priblizit po 25 clenku

Odpoledne pak byla v Bretaňském centru pro mezinárodní obchod prezentace o centrech excelence v Bretani, působících v oblasti ochrany životního prostředí, zpracování odpadu a úpravy vody. Večer se v budově radnice města Rennes konala slavnostní recepce k Úvodní slovo pronesla jménem starostky Rennes Jocelyne Bougeard, náměstkyně starostky pro mezinárodní vztahy, dále pak jménem primátora města Brna promluvil tajemník MMB.

Na recepci byla podávána moravská vína, která poskytlo město Brno. Diskutovali o možné spolupráci a vyměnili si zkušenosti.

Je mozne priblizit po 25 clenku

V pátek Společenské centrum poskytuje rozličné služby místním občanům, jsou zde pobočky úřadů města, departmánu i kraje např. Při příležitosti výročí byla v centru výstava o České republice, hry a workshopy, s českou stážistkou místní občané pekli vanilkové rohlíčky.

Ve vedlejší budově je pobočka Městské knihovny, kde mají všechny děti do 18 let a nezaměstnaní přístup zdarma.

Je mozne priblizit po 25 clenku

Odpoledne se na radnici v Rennes konaly tematické schůzky dle požadavků a zaměření členů delegace. Fajnorová, J. Kacer a P. Loutocký se zúčastnili setkání se Sylviane Rault, náměstkyní starostky pro dopravu a Charlotte Marchandise-Franquet, náměstkyní pro zdravotnictví a diskutovali na témata dopravy, životního prostředí, územního plánování, smart city.

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Říha a B. Maťáková se setkali s Viviana Pihan, ředitelkou Sociálních služeb pro seniory a diskutovali na téma bydlení seniorů. Náměstek primátora Matěj Hollan se setkal s náměstkem starostky Rennes pro kulturu Benoîtem Careilem a vedoucím Odboru kultury Guénaelem Blinem a hovořili zejména na téma tzv.

Je mozne priblizit po 25 clenku

Umělec Emmanuel Simmonet si připravil pásmo inspirované dílem K. Erbena a byla zde prezentována rovněž výstava komiksových kreseb Oliviera Depreze, inspirovaných románem Zámek od Franze Kafky. V sobotu Festival zahájili tajemník MMB Ing. Pavel Loutocký a náměstek primátora Bc.

Matěj Hollan. Za město Brno na festivalu vystoupili: folklórní soubor Jánošíček, divadelní duo Tešlon a Frkl, skupiny Listolet a Ian a taneční studio No feet.

Při schůzkách s jednotlivými představiteli města Rennes vyjádřili všichni zúčastnění vůli pokračovat ve výměně zkušeností a byly nastíněny možnosti další spolupráce v různých oblastech. Zástupci města Brna ještě zašlou do Rennes dodatečné dotazy, které vyplynuly z tematických schůzek. Kacer byl pozván na konferenci o smart cities, která se bude v Rennes konat v dubnu V Brně dne