Zobrazit velikosti clenu

Výběr způsobu zobrazení textu a dalších položek Text můžete přepnout na tučné písmo, použít stupně šedi a nastavit další volby, které mění vzhled položek na obrazovce. Stupně šedi Snížit průhlednost Snížením průhlednosti lze na některých pozadích zlepšit čitelnost textu.

Změna velikosti textu a dalších parametrů zobrazení na Apple Watch Změnou velikosti textu nebo jiných nastavení si usnadníte interakci s položkami na obrazovce.

Zobrazit velikosti clenu

Změna velikosti textu Velikost textu můžete změnit pro kteroukoli oblast, která podporuje dynamický typ, například aplikace Nastavení. Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastavení.

Zobrazit velikosti clenu

Výběr způsobu zobrazení textu a dalších položek Text můžete přepnout na tučné písmo, použít stupně šedi a nastavit další volby, které mění vzhled položek na obrazovce.

Otevřete na Apple Watch aplikaci Nastaveníklepněte na Zpřístupnění a zapněte nebo vypněte následující volby: Tučný text Štítky Zapnutím štítků u tlačítek získáte doplňující informaci o poloze přepínačů. Pokud jsou štítky zapnuty, uvidíte u zapnutých voleb jedničku 1 a u vypnutých voleb nulu 0.

Stupně šedi Snížit průhlednost Snížením průhlednosti lze na některých pozadích zlepšit čitelnost textu. Můžete také otevřít aplikaci Apple Watch na iPhonu, klepnout na Moje hodinky, potom na Zpřístupnění a změnit nastavení Zobrazit velikosti clenu volby.

Zobrazit velikosti clenu

Poznámka: Přepnutí tučného písma a stupňů šedi se projeví až po restartování Apple Watch. Omezení animace Pohyb, který vidíte na ploše a při otevření a zavření aplikací, lze omezit. Tip: Pokud zapnete volbu Omezit pohyb a přepnete plochu na mřížkové zobrazení, všechny ikony aplikací budou mít stejnou velikost.

Dělení dle velikosti[ editovat editovat zdroj ] Podle velikosti bývají skupiny děleny na malé, střední a velkézáleží na počtu členů. O velikosti malých sociálních skupin se diskutuje, jelikož existují neshody o spodní a horní hranici malé sociální skupiny. Za spodní hranici se považuje počet, kdy je již možné hovořit o malé skupině, naopak horní hranice představuje maximum 40 jedinců. Diskutuje se především o minimálním počtu členů, kteří již tvoří sociální skupinu, buď se za skupinu považují minimálně dvě osoby tzv.