Rychly a efektivni narust clenu, Strategie spolku pro efektivní altruismus na rok 2019

V roce jsme na plat koordinátora získali dar od zahraničního dárce. Dlouhodobě je skvělý také zvedací stůl, který vám umožní během dne měnit sezení za stání.

Strategie spolku pro efektivní altruismus na rok Úvod Spolek pro efektivní altruismus vznikl na konci roku Založili jsme jej jako obdobu lokálních buněk EA hnutí, které rychle vznikají po celém světě, především v univerzitních městech. Jako efektivní altruisté se snažíme pomocí kritického myšlení a na základě vědeckých poznatků hledat nejlepší způsoby, jak pomáhat druhým, a pak takto zacílené pomoci věnujeme své zdroje: své peníze, svůj čas a své schopnosti.

Rychly a efektivni narust clenu

Lokální buňky efektivních altruistů jsou způsob, jak se potkáváme s ostatními podobně zaměřenými lidmi kolem nás a spolu se zamýšlíme, jak můžeme co nejúčinněji zlepšit svět, ideálně s ohledem na naši situaci například politickou situaci, cenu výzkumu a dalších. V lokálních buňkách efektivní altruisté koordinují svoji činnost a například pořádají osvětové přednášky pro veřejnost nebo fundraisery na efektivní charity.

Rychly a efektivni narust clenu

Dosavadní činnost První významnou aktivitou naší buňky na sklonku roku byla konference EAGxPraguena kterou jsme přijali účastníků a jejímž organizováním se naše řady rozrostly ze 3 zakladatelů na 15 členů. V roce se nám podařilo uskutečnit nebo začít několik poměrně rozsáhlých projektů: Dva workshopy aplikované racionality ve spolupráci s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu CFARkde Spolek kromě Normalni velikost clena po dobu 20 let workshopů zajistil veškerou logistiku.

Workshopů se zůčastnilo 60 účastníků mnoha zemí nejen z Evropy. Projekt byl podpořen v inkubátoru Social Impact Awards, úspěšně prošel inkubací, a pracuje na prvních vyhodoceních dopadů. Vzhledem k rostoucímu počtu členů jsme v zájmu škálovatelnosti růstu zvolili Radu spolku, která převzala veškerou rozhodovací funkci mimo valné hromady.

Aby naše činnost doopravdy co nejvíce pomohla světu, je potřeba, aby byla i nadále koordinovaná a dobře naplánovaná. Strategický plán pro rok se v tomto ohledu ukázal velmi užitečný. Strategie pro rok představuje aktualizaci tohoto plánu se zohledněním rozvoje řady projektů a mnoha nových informací a zkušeností.

Nové příležitosti a skutečnosti mohou samozřejmě naše cíle mírně změnit, stejně jako se tomu stalo v roce s workshopy racionality.

Strategie spolku pro efektivní altruismus na rok – Spolek pro Efektivní Altruismus

Shrnutí strategie pro rok Tento rok se naše organizace zaměří na tyto oblasti: Hlavní aktivity, budování komunity Základní chod a růst Spolku.

Zvyšování kompetencí a informovanosti stávajících členů, hledání nových členů, udržování a aktivizace stávajících členů, občasné přednášky. Koordinace práce dobrovolníků. Personální zajištění řídících a koordinátorů spolku.

Lepší zapojení Spolku do mezinárodní EA komunity. Fundraising: Zajištění dlouhodobého financování spolku a projektů. Budovat korektní obraz EA v českých mediích. Aplikovaná racionalita Ideálně uspořádání dalších evropských workshopů aplikované racionality ve spolupráci s CFAR.

Podpora lokální LessWrong komunity. Aktivity v oblasti výzkumu a akademické sféry Projekt Efektivní diplomka.

Průzkum možnosti založení výzkumně-vývojové instituce zaměřené na nejdůležitější problémy dlouhodobé budoucnosti lidstva existenční rizika, bezpečnost silné umělé inteligence, nové technologieideálně ve spolupráci s partnerským akademickým pracovištěm. Pořádání veřejných přednášek a účast na konferencích.

Protože je bezpečnost umělé inteligence velmi mladá a málo rozvinutá oblast, musí se začátečníci většinou učit základy sami bez učebnicí nebo učitelů.

Na School of AGI Safety chceme umožnit rychlejší zapojení se do výzkumu lidem s obecnějším souvisejícím vzděláním matematika, informatika, filosofie a pod.

Rychly a efektivni narust clenu

Prioritizace: Založení projektu zkoumajícího nejefektivnější možnosti pro efektivní altruisty se zohledněním českého prostředí. Social impact assessment: Udržování projektu Pomáhej efektivně. Obecněji podpora kvantitativního přístupu k hodnocení úspěšnosti sociálně prospěšných projektů dle metodologie EA. Následující sekce popíší naše dosavadní zkušenosti a zvláštnosti českého prostředí, které jsme brali v potaz při výběru těchto oblastí.

Pro každou oblast podrobněji popíší konkrétní projekty, stav jejich realizace a plány do budoucna.

Strategie spolku pro efektivní altruismus na rok 2018

Zvláštnosti českého prostředí Efektivní altruismus jako hnutí vzniklo v relativně bohatých zemích: Velké Británii a Spojených státech. Oproti jejich občanům mají Češi v průměru nižší platy. To znamená, že v Česku je mnohem méně efektivní pro jednotlivce strategie zvaná earning to give — práce na vysoce placených pozicích s cílem darovat velkou část výdělku na charity.

Lidé zkrátka v Česku nevydělají tolik. Na druhou stranu díky nízkým platům, relativně nízké příjmové nerovnosti a neplacenému studiu na veřejných vysokých školách je v Česku levná kvalifikovaná práce a levný výzkum, vývoj a různé servisní práce, které mohou přispívat globální komunitě. Výzkum důležitých oblastí je jeden ze způsobů, jak pomoci světu.

Příkladem obecně prospěšného výzkumu je vývoj prostředků proti tropickým nemocem. Kromě toho však věříme, že existují oblasti, ve kterých lidské poznání bohužel ještě výrazněji neodpovídá jejich důležitosti.

  • Festo App World
  • Kontakty Aktivity pro budování komunity V roce se nám dařilo růst — stabilní členská základna s angažovaností přesahující pár měsíců se zvětšila až na dvojnásobek, podobně i široký okruh příznivců.
  • Jak zvysit sve sexualni telo sledovat video
  • O muzskych velikostech

Díky nízkým nákladům na výzkum se domníváme, že právě výzkum řešení globálních problémů je jeden z nejefektivnějších způsobů pomoci. Česko má ve výzkumu komparativní výhodu : pokud by komunita efektivních altruistů vybírala, čím by měla která země přispívat, Česko by nebylo centrum získávání peněz na financování filantropie, ale spíš místem kde pracovat na výzkumu, vývoji, případně různých servisních činnostech.

Paysy Member App

Další oblastí, kde pravděpodobně máme komparativní výhodu je pořádání akcí — např. Výběr oblastí Naší organizaci nejsou zatím ani dva roky a tudíž zatím nejsme stabilní, zavedená organizace. Abychom dosáhli co největšího pozitivního dopadu, je potřeba, abychom zajistili naši budoucí existenci.

Proto je naše hlavní Rychly a efektivni narust clenu budování komunity a aktivizace členů. Zkušenost z roku ukazuje, že činnost Spolu je výrazně efektivnější, pokud práci dobrovolníků koordinuje někdo, kdo organizaci může věnovat alespoň zhruba 0. Loni takovou činnost vykonával předseda Spolku. V roce jsme na plat koordinátora získali dar od zahraničního dárce.

Rychly a efektivni narust clenu

Důležitým aspektem fungování Spolku je vzdělávání členů a zvyšování jejich kompetence. Globální strategie efektivního altruismu je Rychly a efektivni narust clenu současnosti poměrně složité téma, ale je potřeba aby se v rámci Spolku udržela úroveň znalostí umožňující efektivní Technologie noveho clenskeho posilovani jak uvnitř spolku, tak navenek v globálním měřítku.

Kromě budování komunity z již zapojených efektivních altruistů je potřeba i o filosofii efektivního altruismu informovat nové lidi. K informování a ke snižování bariér budeme Rychly a efektivni narust clenu v tvorbě informačních materiálů o efektivním altruismu v češtině. Rozhodli jsme se k nim také připojit další aktivity, které jsou zaměřeny na přímou pomoc.

Rychly a efektivni narust clenu

Tyto aktivity ukazují, že to myslíme vážně a nechceme jenom vybudovat debatní klub. Z pohledu zvnějšku rozhodně nechceme působit jako jeden z mnoha spolků, jehož jediná aktivita je vlastní propagace a expanze. Jsme si plně vědomi toho, že je mnohem užitečnější udržet organizaci, která bude aktivní následujících 10 let a každý rok věnuje na efektivní pomoc ekvivalent Kč, než v roce darovat ekvivalent Kč a pak se rozpadnout. Z dlouhodobého hlediska tedy v roce je meta-aktivita budování hnutí důležitější, než přímá pomoc.

I přesto je pro nás přímá pomoc stále důležité, neboť přináší následující: Reference a kredibilitu.

  • Efektivní vedení týmů – Wikisofia
  • Prostředí doma, pracovní doba Začátek, poločas, konec a bacha na prodloužení Práce z domu úplně vybízí k tomu, aby si každý začal tak nějak po jeho a skončil dost podobně jen o 8 hodin později.
  • Zvyseny clen doma sam
  • Clen o prumeru rozmeru